Uppskjutet

Två sekunder av tyngdlöshet kan det vara lösningen på sommarens bantningsprojekt?

Fakta


Klurigheter

Beräkningar

Uppskjutet,
accelerometer-data Bilden till höger visar g-kraften under turens olika delar:
  1. Om man i startögonblicket utsätts för 4 g, hur stor är då accelerationen uppåt?
  2. Hur stor blir största hastigheten uttryckt i meter per sekund?
  3. Under hur lång tid skulle denna acceleration behöva verka för att ge hastigheten 75 kilometer per timme? (som du ser i grafen gör den inte det!)
  4. Efter högsta punkten faller man fritt. Hur lång tid tar det då att uppnå hastigheten 75 km / timme?
  5. Utnyttja grafen för att göra en skiss över hastighet och höjd, under turen. acceleration som funktion av tiden och markera de olika momenten.
  6. Du kan också ladda ned data och själv göra numeriska integrationer i t.ex. matlab eller kalkylprogram

Observationer

Titta på bilden till höger. Ser du att var femte tvärbalk är kraftigare? Varje "box" med fem rutor är 12 meter hög. Detta kan du utnyttja för att uppskatta hur högt man kommer vid varje studs: Notera hur många "boxar" den passerar och antalet smårutor extra. R¨kna sedan om till höjd och jämför med mätdata.


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/
Senast reviderad 16 juli 2004 AMP