Astronomi i Konstens Historia

Vi har väl alla någon gång tjusats vid anblicken av en gnistrande klar stjärnhimmel, fascinerats av planeternas gång och lysande, och av månens skiftande faser. Eller så har vi kanske fängslats av solens lek med ljus och skugga i landskapet.

Vi skall i denna kurs se hur världsalltets skönhet och harmoni inspirerat till konstnärligt skapande och hur konsten i sin tur levandegjort vår föreställning om kosmos under olika tidsepoker. Istidens konst och bronsålderns hällristningar präglas av årstidernas rytm och årens gång och antikens stränga stilideal återspeglar himlens lagbundenhet. Kursen vill också visa hur konstnärer som van Gogh, Edvard Munch och John Bauer i sin konstutövning tog intryck av universums storslagenhet. Science fiction och drömmar om framtiden har på senare tid inspirerat till så kallad space art. Vi jämför hur den ser ut i olika delar av världen och hur den har förändrats med de ökande kunskaper vi fått om universum.


Kursinformation VT15

 

Här är sammanfattningar av föreläsningarna:

Föreläsning 120906

Föreläsning 120913

Föreläsning 121004

Föreläsningen 121018 av Rickard Jonsson ingår ej

Föreläsning 121101

Föreläsning 121115

Föreläsning 121129

Föreläsning 121213

Länkar till några av de bilder jag har visat. Dokumentet uppdateras efterhand. Bilder


Senast ändrad: 19 december, 2014


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se