Alingsåsmodellen för introduktion av projektarbete

I projektarbetet får gymnasisterna möjlighet att närmare undersöka något de är nyfikna på, att lära sig mer av någon aspekt av matematik eller naturvetenskap och kanske också att uppleva lite av hur roligt det är att vara forskare.

För att projektarbetet skall bli bra är det viktigt att lägga en god grund i början, genom att hitta en fråga som berör, och att avgränsa uppgiften så att det går att komma framåt. I början av arbetet är det sedan viktigt att hitta bra källor för att kunna veta vad som är gjort tidigare, och för att kunna sätta in sitt eget arbete i ett större sammanhang. Under den delen av projektet kan en dialog med forskare vara till stor hjälp för att ge arbetet en bra inriktning. En utmaning är att hitta eller skapa mötesplatser för denna dialog.

Ett lyckat pilotförsök genomfördes den 5 september i Alingsås, då forskare mötte tredjeårselever inom NV-programmet och deras lärare och även några föräldrar. Karl-Henrik Larsson hade bjudit in ytterligare sju forskare från fakultetens ämnesområden, de flesta med anknytning till Alingsås och Alströmergymnasiet. Efter en stunds mingel med bulle, kaffe/läsk fick vi som var med glädjas åt att höra kolleger under några minuter var tala om något projekt de själva brinner för. (Hur ofta hittar vi själva dessa tvärvetenskapliga mötesplatser?) Sedan delade vi upp oss i olika ämnesrum och fick tillfälle att i små grupper diskutera med ungdomarna och tillsammans hitta och avgränsa deras intressen, och ge förslag på lämpliga kontakter och litteratur. Vi hoppas att några av de projektarbeten som blir resultat av eftermiddagens kontakter kommer att ställas ut på regionfinalen för Utställningen Unga Forskare i Universitetets aula den 12 mars.

Iden till denna eftermiddag i Alingsås föddes i diskussioner om projektarbetet under ett programrådsmöte i maj på Alströmergymnasiet. Helst borde projektintroduktionen göras redan på vårterminen i tvåan - så gör vi naturligtvis nästa gång! Att det måste bli en nästa gång var alla överens om i glädjen över en lyckad eftermiddag!

Om du som läser detta har kontakter med någon annan skola utanför Göteborg är intresserad av att genomföra någon liknande aktivitet delar vi gärna med oss av erfarenheter. Boka in till en lärarträff med fokus på gymnasiets projektarbete, på GVC den 11 oktober 15-18 och bjud gärna in lärare till den. Läs mer på http://www.science.gu.se/skolkontakter/fortbildning/gymnasie/.

Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se, Karl-Henrik.Larsson@dpes.gu.se, Sept 2007