Fysik med gungor

I lekplatsens gungor ryms mycket fysik. När du har förstått gungan har du lagt en god grund för förståelsen av Newtons lagar, men också för andra områden inom fysiken. Du får här förslag på några olika undersökningar. Börja med att observera, känna och fundera. Om du vill kan du sedan gå vidare till beräkningar och noggrannare analys. (Du som är lärare kan få till kommentarer och ytterligare material om gungor. Skicka ett e-brev till ann-marie.pendrill @ physics.gu.se). Efter dessa inledande undersökningar kanske du också vill prova lite mer kvantitativa mätningar. Andra gungor
http://physics.gu.se/lekplats/gunga/
AMP, 10 juli 2004, uppdaterad 6 feb 2010