Grupp ______________________. Medlemmar:

Vilka attraktioner?

Nedan höger visas accelerometerdata för tolv av Lisebergs attraktioner. Den horisontella axeln anger tid i sekunder. Den vertikala axeln i diagrammen visar beloppet av g-kraften (dvs av vektorn (a -g)/|g|) utom i tre diagram. I dessa diagram visas antingen den vertikala komponenten (med tecken) eller beloppet av den horisontella komponenten. Vilken attraktion svarar mot de olika graferna?

Ledtrådar:
  • Har attraktionen ett periodiskt förlopp?
  • Hur lång period?
  • Svarar data i så fall t.ex. mot en gunga, mot en likformig cirkelrörelse eller mot något annat?
  • Hur stor är maximala "g-kraften"? (Verkar det vara en barnattraktion eller något för de våghalsigaste?)
(Läs mer på http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/).
Välj bland
  • 4 berg- och dalbanor: Rabalder, Lisebergbanan, Balder, Kanonen
  • 4 Torn: Atmosfear, Höjdskräcken, Uppskjutet, Små Grodorna
  • 3 gungor: Spin Rock, Uppswinget, Slänggungan
  • 1 Kombination av två cirkelrörelser: Kaffekoppen

Lycka till

Ann-Marie.Pendrill @ physics.gu.se