Kommentarer till Tipspromenadens frågor

Rätt rad: 2x2 22x 221 112

1: Albert Einstein
Hans stjärna finns utanför Liseberg, 2 av de tre namnen finns i parken. (Uteslutningsmetoden!)

Einstein talade på Liseberg 11 juli 1923. Varför skall vi ta med oss Einstein till ett nöjesfält idag?

2. Slänggungan
Alla gungor i samma ring hänger i i samma vinkel. Under 2005 är alla gungorna i innersta raden dubbla. Dessa gungor är alltså längre in än övriga. Eftersom de då rör sig i en mindre cirkel blir accelerationen mindra och hänger därför i en mindre vinkel.

3. Kaffekoppen
Den som åker Kaffekoppen rör sig ungefär som en femuddig stjärna.

4. SPINROCK
En matematisk pendel med halvperiod 4s är c:a 16 m lång. En kortare pendel har kortare period.

5. "Vattenkanoner"
Vattnet som lämnar röret faller fritt. Det accelereras alltså av tyngdkraften och accelerationen blir g, dvs ungefär 10m/s2.

6. Balder
När den mittersta vagnen passerar lägsta punkten ligger tyngdpunkten lägst, farten är alltså högst, vilket gör att centripetalaccelerationen är störst och att kraften på kroppen blir lite större om man sitter i mitten. (över krön är det i stället första och sista vagnen som åker snabbast och det är där man lyfter mest från sätet)

7. Kållerado
Hur kan vi veta om plattformen roterar? Hur kan vi veta att jorden roterar? Det räcker inte att konstatera att vi har natt och dag - det har människor vetat långt innan man drog slutsatsen att jorden roterar. Det kritiska experimentet var Foucaults pendel i Pantheon i Paris. Det kan man upprepa i miniatyr, t.ex. då man går av Kållerado, eller då man sitter i Ponnykarusellen: Tag med ett litet lod (t.ex. kula i snöre) och sätt det i svängning!

8. Kanonen
Krafterna beräknas genom att utnyttja att potentiell energi, mgh, omvandlas till kinetisk energi, mv2/2, och att centripetalaccelerationen är v2/r.

Man blir precis tyngdlös på toppen av loopen om man startat en halv radie,r, högre än loopens högsta punkt. (Kanonen startar med kinetisk energi, så i stället kan man tänka på högsta punkten strax innan. ("Top Hat") Då blir accelerationen nedåt (dvs centripetalaccelerationen, v2/r) lite mer än g, och sätet måste utöva lite extra kraft som komplement till tyngdkraften). Använd energins bevarande

Om loopen hade varit en perfekt cirkel skulle man ha vägt 6g på botten. Tillåtet, men inte så trevligt! Krökningsradien alltid större i botten.

9. Uppskjutet
Varför är astronauter tyngdlösa i rymdfärjan? För att de är så långt från jordens gravitation? Nej! För att både de och rymdfärjan hela tiden faller mot jorden. Vid fritt fall upplever man tyngdlöshet (eller "mikrogravitation") Läs mer: http://physics.gu.se/LISEBERG/tyngd.html

10. Atmosfear
Hur långt bort är horisonten? Om jordradien är R och höjden över havet h kan vi utnyttja Pythagoras sats för avståndet d: (Rita figur!)
(R+h)2 = R2 + d2, dvs
d2=(R+h)2 - R2. = 2Rh + h2.

(och sista termen, h2, kan försummas). Resultatet blir att man kan se 4 mil

11. Helium-ballong
"Mamma, mamma, titta ballongen åker åt fel håll!" Det ivriga barnet på bussen får en trött förälders oengagerade "ja, ja". Prova själva, ballongen följer inte intuitionen! Helium-ballongen hänger uppåt, ett lod hänger nedåt. Upp är motsatsen mot ned. Hur hänger lodet i bussen?

Läs mer på http://physics.gu.se/LISEBERG/helium.html

12. Nymåne
Månen skuggar sig själv. Halva månen är belyst. Vad vi ser beror på relationen mellan månens, jordens och solens läge. Prova med en ficklampa och en boll i ett mörkt rum! Visste du att månen alltid vänder samma sida mot jorden?

Skicka gärna frågor och kommentarer till Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se
Läs mer om projektet "Slagkraft - naturvetenskap på Liseberg" på http://physics.gu.se/LISEBERG/