Vad är g-krafter?

Hur tung blir man i Slänggungan? Hur många "g" är det i Lisebergbanan? Alla har hört talas om g-krafter och även yngre elever är nyfikna på dem, men är det fysik? De brukar sällan nämnas i fysikböcker.
Tag med en badrumsvåg i en hiss. Vad visar vågen när hissen startar på väg uppåt? Vad visar den mellan våningarna? När den bromsar in före översta våningen? Vad visar den på väg ned vid start, mellan våningarna och vid inbromsning?
För att du skall kunna få en acceleration, a, krävs, enligt Newtons andra lag att summan av alla krafter som verkar på dig blir ma. Vågen måste då utöva en kraft F=m(a-g). Vågens utslag ändras då med en faktor |a-g|/g, som blir stöxsrre än 1 när accelerationen är motriktad tyngdkraften. Faktorn blir densamma oberoende av personens massa.

För en allmän acceleration kan vi definiera vektor (g-a) som svarar mot den upplevda tyngdaccelerationen i ett accelererat system. När vi talar om "g-krafter" uttrycker vi denna vektor i enheten "g". Vid fritt fall, när man bara påverkas av tyngdkraften och accelerationen alltså blir lika stor som tyngdaccelerationen, (a = g), blir g-kraften noll -man blir "tyngdlös". När man accelererar uppåt med 3g (dvs (a = -3 g) i Uppskjutet känner man sig 4 gånger så tung som vanligt. När man skjuts ned i Höjdskräcken accelererar man dubbelt så fort som fritt fall, (a = 2g) och upplever man en "negativ g-kraft", (- g). (Se fler exempel på g-krafter i några av Lisebergs attraktioner.)

En dynamometer - eller spiralkanin - som hänger fritt kan visa såväl storlek som riktning av g-kraften. Observera dock att du inte får ha någon Spiralkanin framme när du åker i attraktionerna - men prova den gärna i annat sammanhang: Titta t.ex. på bilder av en Spiralkanin som får följa med vid hopp på en studsmatta. En elektronisk accelerometer bygger på samma princip. Accelerometerdata kan erhållas på begäran för flera av Lisebergs attraktioner. (Se även grafer för några attraktioner. Obs, de elektroniska accelerometrarna mäter varken "gravitation" eller "acceleration" utan just "g-kraft" - eller en komponent av den i accelerometerns riktning)

De flesta accelerationer på Liseberg är i form av riktningsändring, t.ex. i en kurva, i botten på en dal eller toppen av ett krön i Balder. Titta också på bilderna av en Spiralkanin i en gunga. (Var är accelerationen som störst?)

Termer

Några olika begrepp som inte bör sammanblandas.

http://physics.gu.se/LISEBERG/L/g-kraft.html
AMP, 2003-04-08, uppdaterad 2013-03-23