ATMOSFEAR, LISEBERG

ATMOSFEAR

Klurigheter och observationer

Varför är astronauter tyngdlösa? Läs mer om acceleration och g-krafter

När man kommer ner för trappan för att ställa sig i kön till AtmosFear kan man en stund få känslan av att vara i en acceleratorhall. Här och där i kö-utrymmet finns också fysikord- och begrepp.

Fysik i kön

Vad betyder alla orden? Läs mer!

Kan man se till Danmark?

För att svara på frågan behöver vi först svara på några andra frågor: Hur långt kan man se när man är 146 m upp? Skulle man kunna se toppen av Skagens fyr?
  1. Hur långt är det till Horisonten? Det beror förstås på hur högt upp man är. Hur långt kan man se från AtmosFear?
  2. Hur långt är det från toppen av Skagens fyr (46 m.ö.h) till horisonten?
  3. Hur långt är det mellan Skagen och Liseberg?

Kuriosa

Om man ser en solnedgång över havet kan man faktiskt uppleva två samma kväll. Ligg ner nära vattnet. När solen kommit under horisonten ställer man sig snabbt upp och ser solen igen. Uppskatta tidsskillnaden! (Ur en mätning kan man uppskatta jordens radie!) Läs mer. (American Journal of Physics, Feb 1979, vol 47, s 126-128)

Om du är på en båt i havet mellan Skagen och Liseberg, och klättrar upp i masten - hur högt skulle du då behöva klättra för att kunna se de högsta punkterna av både Skagens fyr och AtmosFear?


http://physics.gu.se/LISEBERG/ATMOSFEAR.html
Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, 2011-03-15, senast uppdaterad 2011-05-28