Vattnets egenskaper

Energier - Vad kommer jag ihåg från skolan?

  Skola, 60-tal SI: 1J = 4.19cal
Smältvärme för is 80 cal / g 333kJ / kg
Värmekapacitet för vatten: 1 cal / g / grad 4,186 J / kg / K
Ångbildningsvärme 539 cal / g 2,26 MJ / kg

Smältvärme:
Temperaturstabilisering kring 0o C

Ångbildningsvärme:
Kylning genom avdunstning

Avdunstning?

Maxwell-fördelning av hastigheter.

Elektriska egenskaper?

Dipol - kam - vattenstråle (bild?)

Våra bilder av vatten


http://fy.chalmers.se/~f3aamp/teaching/h2o/vatten.html
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-11-20