Fotograf: Maja Kristin Nylander

Physics
Göteborg University
S-412 96 Göteborg
Sweden

+46-31-786 9018 (voice)
+46-31-772 3496 (fax)

Ann-Marie.Pendrill @physics.gu.se

Room F8113
"Forskarhuset"