Karuseller

Runt, runt, runt.
Hänga ut på vägen ned, dra sig in på vägen upp.
Fortare och fortare går karusellen.
Det blir allt svårare att hålla sig kvar.
De gamla lekplatskarusellerna på lutande underlag lät oss uppleva många fysikbegrepp i hela kroppen. Under lek kan man undersöka vad som händer i en karusell och få en kroppsuppfattning av begreppen - även utan att veta att det t.ex. handlar om: De gamla sortens lekplatskaruseller är borta. Säkerhetsskälen är lätta att förstå. Men dagens lekredskap ger ändå många möjligheter.

Piruetter

Lekplatsens piruetter finns i olika former. Tag fart själv eller be en kamrat om hjälp. Vad händer när du drar dig närmare centrum? När du låter kroppen hänga så långt ut du kan? Nyckelord: Rörelsemängdsmoment ("Angular momentum") och tröghetsmoment ("moment of inertia"). (Du kan också prova med en snurrstol och gärna hålla ett par vikter i händerna som du drar in eller släpper ut.)

Dansarens eller konståkarens piruetter och simhopparens eller trapetsartistens volter är andra exempel.

Krafter

Du håller dig fast hårt för att kroppen inte ska åka rakt fram utan ändra hastighetens riktning så att den kan åka i cirkel. Centripetal-accelerationen ges av v2/r och kan mätas genom att bestämma vinkeln för ett litet lod som får åka med - eller direkt genom att observera kedjornas vinkel i snurregungan eller Slänggungan. Hur? (Rita samtliga krafter som verkar på lodet - deras vektorsumma ska bli just den nödvändiga centripetalkraften.)

"Centrifugalkraften" är en "fiktiv kraft" - en "tröghetskraft" som egentligen inte finns men som upplevs som en extra kraft i det roterande systemet. Mindre känd är "Corioliskraften" som verkar vinkelrätt mot hastigheten. Hittar du en bra karusell: Kasta boll till din kompis, skjut med vattenpistol in mot centrum och se vad som händer. även vid långsam rotation kan du prova en miniatyrversion av Foucaults klassiska experiment för att påvisa jordens rotation. Låt en pendel gunga fritt medan karusellen långsamt snurrar. Provas med fördel i Ponnykarusellen, Lisebergstornet eller Kållerado. Dramatiskt i all sin enkelhet! Läs mer

Titta också på bilder från experiment på Gröna Lund

Prova själv

Prova gungkarusellen tillsammans med ett par kamrater. Försök att använda några av förslagen ovan. Vilka fungerar?

Relaterade undersökningar


http://physics.gu/lekplats/karusell/
AMP