Lekplatsfysik

Nu även på Facebook, gruppen lekplatsfysik! Välkommen med frågor, förslag, observationer mm!

En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

Lekplatsfysik uppdateras nu i en ny version hos Nationellt resurscentrum för fysik med kompletterande material och koppling till styrdokument.

Gå vidare till den tidigare versionen av lekplatsfysik.

Läs mer om experiment på lekplatser

Säkerhet på lekplatser

För att det skall vara säkert att leka på en lekplats krävs naturligtvis att lekredskapen underhålls. Hags, som tillverkar många lekredskap, presenterar på sin www-plats bl.a.
http://physics.gu.se/lekplats/
AMP, sept 2000, Senast uppdaterad Juli 2013