Svenska Fysikersamfundet

har till uppgift att främja undervisning och forskning inom fysiken och dess tillämpningar, att föra fysikens talan i kontakter med myndigheter och utbildningsansvariga instanser, att vara kontaktorgan mellanfysiker å ena sidan och näringsliv, massmedia och samhälle å andra sidan, samt att främja internationell samverkan inom fysiken.

Ordförande: Björn Jonson, Chalmers, bjn@fy.chalmers.se
Skattmästare: K-G Rensfelt, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholms universitet, rensfelt@msi.se
Sekreterare: Håkan Danared, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholms universitet, danared@msi.se
 
Address: Svenska Fysikersamfundet
Manne Siegbahnlaboratoriet
Stockholms universitet
Frescativägen 24,
10405 Stockholm
Postgiro: 2683-1
Elektronisk post: sfs@msi.se
WWW: http://www.fysikersamfundet.se/

Samfundet har för närvarande ca 950 medlemmar och ett antal stödjande medlemmar (företag, organisationer). Årsavgiften för medlemskap är 250 kr. Studerande (under 30 år) och pensionärer 150 kr. Samtliga SFS-medlemmar är även medlemmar i European Physical Society (EPS) och erhåller dess tidskrift Europhysics News (EPN). Man kan därutöver som tidigare vara Individual Ordinary Member (IOM) i EPS.Den sammanlagda årsavgiften är 590 kr.

Inom samfundet finns ett antal sektioner som bl.a. anordnar konferenser och möten inom respektive områden:
Atom- och molekylfysik Jan Erik Rubensson Jan-Erik.Rubensson@fysik.uu.se
Biologisk fysik Peter Apellapell@fy.chalmers.se
Elementarpartikel- och astrofysik Klas Hultqvist Klas.Hultqvist@physto.se
Gravitation Brian Edgar bredg@mai.liu.se
Kondenserade materiens fysik William R Salaneck bisal@ifm.liu.se
Kvinnor i fysik Elisabeth Rachlew rachlew@atom.kth.se
Kärnfysik Per-Erik Tegner tegner@physto.se
Matematisk fysik Imre Pázsit imre@nephy.chalmers.se
Plasmafysik Michael Tendler tendler@fusion.kth.se
Undervisning Mona Engberg mona.engberg@telia.com

Fysikaktuellt
ger aktuell information om Svenska Fysikersamfundet och nyheter inom fysiken. Den distribueras till alla medlemmar, gymnasieskolor och fysikinstitutioner 4 gånger per år. Ansvarig utgivare är samfundets ordförande, Björn Jonson, bjn@fy.chalmers.se. Redaktör är Ann-Marie Pendrill, Fysik, Göteborgs Universitet. Använd i första hand elektronisk post ( Ann-Marie.Pendrill@fy.chalmers.se) för bidrag till Fysik-Aktuellt. Annons-kontakt: Ann-Marie.Pendrill@fy.chalmers.se Reklamation av uteblivna eller felaktiga nummer sker till sekretariatet.

Kosmos:
Samfundet utger en årsskrift "Kosmos" vars redaktör är John-Erik Thun, Fysiska Institutionen, Uppsala Universitet, Box 530, 751 21 Uppsala, John-Erik.Thun@fysik.uu.se

Medlemskap: Information om medlemskap finns på http://sfs.msi.se/medlem.html