FYSIKAKTUELLT

Utgivningsplan

  1. manus och annonsstopp 15 januari, utkommer någon gång i februari, innehåller allt material till årsmötet inklusive årsberättelse och sektionsrapporter
  2. manus och annonsstopp 1 april, utkommer i god tid före skolornas terminsavslutning, men gärna med resultat från fysiktävlingen
  3. manus och annonsstopp 15 augusti, bör utkomma så tidigt som möjligt på skolornas hösttermin, vartannat år med fysikdagarnas program, vartannat med annons om höstmötet
  4. manus och annonsstopp 1 november, skall utkomma före jullovet

Annonspriser: (Priserna gäller stödmedlemmar, övriga dubbel avgift)
Format T.o.m. 2004, nr 2 Fr.o.m. 2004 nr 3
Helsida 2000 2500
Halvsida 10001300
1/4-sida 600 700
Färg, tillägg/sida 1000 1500

Avgiften för stödmedlemskap är 3000kr/år

Inga höjningar under 2005.


http://vvv.fy.chalmers.se/fysikaktuellt/plan.html, senast uppdatera 2005-01-24
Redaktör Ann-Marie.Pendrill@fy.chalmers.se