48 ÅR MED ELEMENTA

Tidskriften ELEMENTA 1929 -1976 överlåtes

P g a flyttning från villa till lägenhet (boendeskatten driver ut oss) kommer jag att överge ett stort antal böcker och tidskrifter efter mina föräldrar. Båda var mycket aktiva med att skriva och samla, min mor Greta Wilner som konstnär och bildlärare, min far Torsten Wilner som forskare och uppfinnare (huvudsakligen inom fysik och kemi) och föreläsare bl a vid Tekniska Museet (www.tekniskamuseet.se). Han skapade bl a museets ATOMARIUM. Min far skrev 27 artiklar eller notiser i Elementa. Han avled 1977.

Bland tidskrifterna finns 48 årgångar av Elementa. De 32 första årgångarna är inbundna, de resterande finns i lösnummer med mappar. Tyvärr hittar jag inte för närvarande fem lösnummer. Det finns också innehållsregister och problemhäften.

Om Du är intresserad av att överta dessa äldre årgångar av tidskriften ELEMENTA, kontakta mig på epost: Bertil.Wilner@alfvenlab.kth.se eller telefon: 08-758 90 28.

Bertil Wilner