Akustik för öron, ögon och händer

En av presentationerna i den svenska montern på Physics on Stage 3 kom från Komvux i Borås där Kerstin Ahlström och kolleger arbetar med okonventionella musikinstrument.
Vi försöker knyta an fysiken till praktiska tillämpningarna och fenomen. Ett av sätten är att eleverna får bygga en panflöjt av elrör, billigt material. Eleverna får uppgiften: Med hjälp av beräkningar ska ni konstruera en panflöjt som kan spela de fyra första takterna i en känd barnvisa. Ni har plaströr som ni kan såga till. Ni har också tillgång till plastlock, gummikorkar, tejp och kartong. Uppgiftsbladet innehöll också en frekvenstabell för tonerna i ettstrukna oktaven. Förutom redovisning av beräkningarna skulle den valda melodin spelas upp.

Vi använder också våra avslutningar för att göra reklam för naturvetenskap genom att visa lite kul försök och prata om dem på ett lättsamt sätt. I julas spelade vi "Nu tändas tusen juleljus" på dammsugarrör. Melodin var transponerad så att den högsta tonens rör var minst 50 cm. Det blir för dåligt ljud om rören är kortare. Ett nät sätts på en 1/4 längd och så värms röret över gasolbrännare. När man lyfter röret från brännaren så får man en ton. Det krävs lika många "Musiker" som det finns toner i melodin, samt en som dirigerar (se bilden) Vi funderar på att utöka vår repertoar till en sommarmelodi också. Det gäller bara att hitta en tillräckligt långsam melodi.


Kerstin Ahlström, Kerstin.Ahlstrom@bredband.net, är fysiklärare vid Komvux i Borås.