Fysikaktuellt 2004_2: Spegelbilder

Hela numret som pdf

Omslagsbild, The Rijke experiment Bildtext (sid 2) På bilden visas konstverket The Rijke Experiment som är format runt tre stycken solarfoner. En solarfon är ett instrument som skapar toner av solljus. Konstverket är tonsatt med ett eller flera ackord som spelas någongång under dagen då solen passerar instrumenten. Läs mer på http://www.solarfon.com/. Bilden publiceras med tillstånd av Solarfon.


Manusstopp 3/2004: 15 augusti