"Physics on stage" - en europeisk lärarträff

Är du fysiklärare? Har du någon idé eller projekt om hur man kan göra fysikundervisningen roligare? Stämmer dina tankar med Philippe Busquin (European Commissioner for Science and research) som säger : "Perhaps the greatest challenge facing the teaching profession today is to be constantly on the lookout for new ways of conveying the excitement and wonder of physics to youngsters."? Vill du ta tillfället i akt att dela med dig av dina idéer till kolleger från andra delar av Europa och på köpet få ett utmärkt fortbildningstillfälle med resa och hotell betalt - då bör du engagera dig i "Physics on Stage" [1].

Under ett par år har fysiklärare från 23 länder i Europa träffats för att inspirera varandra och visa upp innovativa undervisningsprojekt. Det har skett vid festivaler vid CERN i Genève och vid ESA:s högkvarter i Noordwijk i Holland. Syftet för 2003 års festival (POS3) var att föra in tvärvetenskapliga aspekter i projektet och att öppna en dialog med en annan del av vetenskapssamhället. Temat för året var "Physics and life". Huvudsyftet med programmet är dock oförändrat: "att ge ett betydelsefullt bidrag till att höja kvalitén och attraktionskraften i undervisningen i naturvetenskap i de europeiska skolorna."

Physics on stage 3" var en del av European Science and Technology Week 2003 och förlagd till Europeiska rymdstyrelsens (ESA) centrum i Noordwijk i Holland den 8-15 november 2003. Totalt kom ca 350 lärare från 23 länder i Europa att delta i festivalen. Genom nationella aktiviteter har de mest aktiva och inspirerande lärarna/delegaterna valts ut till den avslutande festivalen i Noordwijk.

Varje land hade en monter där landets delegater belyste temat eller på annat sätt bidrog till att visa och utveckla nya idéer. I ett utmärkt samarbete med vår världsberömda fotograf Lennart Nilsson kunde vi visa ett antal av hans bilder i stora ljusskåp med övergripande text "Physics is nescessary to explore life". För att bygga vidare på temat visade en av våra deltagare (Lena Gumaelius) ett faskontrastmikroskop med kopplad mikroskopkamera till en TV, så att alla fick se levande materia (från undersidan av en sko!!) och samtidigt få se ett faskontrastmikroskop i aktion. En bakterie är ungefär 1µm i diameter. Då de är genomskinliga organismer är de också svåra att se i ett vanligt ljusmikroskop. Men i ett faskontrastmikroskop går det utmärkt att titta på mikroorganismer. I denna typ av mikroskop utnyttjar man att det ljus som går igenom ett objekt fasförskjuts en aning. Detta ljus fasförskjuts ytterligare en halv våglängd i mikroskopets fasring för att förstärkas respektive försvagas jämfört med omgivningens ljus.

Mikael Axelsson är zoofysiolog och samarbetar med fysiker i projektet "Slagkraft" som vill komplettera bilden av ett nöjesfält (Liseberg) med naturvetenskapliga observationer och experiment [2]. Vid PoS2 presenterades några av fysikaspekterna, medan de zoofysiologiska tillämpningarna passade väl in i temat för PoS3. Michael hade materiel som visade hur man mäter EKG (elektrokardiogram) och g-krafter på personer som åker Lisebergs olika attraktioner, informationen sänds via radiosändare till en dator som både lagrar informationen på hårddisken och kontinuerligt visar hjärtfrekvensen och g-kraften så att alla andra kan följa vad som händer. Man använder också en Polar 810s klocka för attraktioner där radiosändaren inte "kommer åt". Att han dessutom visade en sekvens från insidan på ett pumpande hjärta väckte stort intresse. Det var ingen som kunde se att det var ett krokodilhjärta, men det illustrerade på ett tydligt sätt om hur hjärtat och cirkulationssystemet påverkas av g-krafter.

Alla andra svenska delegater gjorde uppskattade presentationer med cd-baserade undervisningsprogram och datorberäkningar,samt information om stimulerande astronomiundervisning och det europaövergripande lärarnätverket EAAE (the European Association for Astronomy Education). I det späckade programmet ingick föreläsningar, spännande demonstrationer och härliga teaterföreställningar med fysik som ledmotiv. I förra numret av Fysikaktuellt presenterades den underbara elevgrupp, som gjorde succé med framförandet av "Alice in Quantumland". På stående fot blev gruppen inbjuden att framföra stycket vid CERN - Europas hjärta för partikelforskning. Redan på förhand kan man förutspå stor framgång för de duktiga eleverna.

Festivalen inramades av högteknologi genom att den var förlagd till ESTEC utanför Amsterdam - rymdbas och ESA:s högkvarter. Här kontrolleras och testas de europeiska satelliterna med avancerad teknik.

Inte bara inramningen var strålande, utan även inkvarteringen var av högsta klass. Ett av Hollands finaste hotell "Huis der Duin" vid Nordsjöns strand sponsrade deltagandet i "Physics on stage" med att erbjuda lyxiga rum och hög komfort. Precis vad en utarbetad fysiklärare behöver!

En konferens eller festival av denna typ, där lärare från hela Europa tipsar varandra om goda pedagogiska förslag och där alla är överens om hur viktigt det är att skapa ökat intresse för naturvetenskapliga studier får naturligtvis inte upphöra i och med att man åker hem. Det måste skapas nätverk för vidare arbete. Vi, inom den nationella styrgruppen, har sökt medel för att redan från POS1 bygga upp ett nätverk i landet och göra det möjligt att gå vidare, men tyvärr har vi inte fått några medel - ännu! Hoppet är inte ute - vi vet att en islossning är på väg. Vi hoppas att i efterhand få informera landets lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Vill du ta del av några projekt kan du gå in på hemsidan www.physicsonstage.net. Registrera dig som användare. Du får då ett password för att logga in. Lärarmaterielen finns under POS3 archive. Lycka till och lägg själv in dina bästa projekt!! Flera av årets projekt finns också presenterade i Physics Education [3].

Nästa "Physics on stage" blir "Science on stage" och kommer att hållas i EMBL:s regi i Grenoble, Frankrike i början av 2005.

Ansvariga organisationer

Physics on Stage är ett projekt som stöds på högsta nivå inom EU. Paraplyorganisation är EIROforum ('European Intergovernmental Research Organisations Forum') på generaldirektörsnivån inom EU. Sju organisationer ansvarar för projektet: CERN (partikelfysik), ESA (rymdteknik), ESO (astronomi), EMBL (molekylärbiologi), EFDA (fusionsforskning), ESRF (synkrotronstrålning) samt ILL (neutronforskning).

Referenser

  1. Physics on Stage; http://www.physicsonstage.net/
  2. Projektet Slagkraft, http://fy.chalmers.se/LISEBERG/ och http://vivaldi.zool.gu.se/slagkraft/Introduction.htm
  3. Physics Education, Vol 39, nr 1, January 2004, http://www.iop.org/EJ/journal/PhysEd/

Björn Lingons är nationell representant för den 1995 bildade föreningen EAAE (the European Association for Astronomy Education). EAAE omfattar 23 länder i Europa och arbetar mestadels över nätet med att arrangera tävlingar för elever och fortbildningar för lärare i samarbete med ESO,ESA,CERN m.fl för att genom stimulerande och utvecklad astronomiundervisning skapa ökat intresse för naturvetenskapliga studier. Som ett led i denna verksamhet har POS utvecklats och jag har varit med i den nationella styrgruppen sedan den första POS och dessutom haft ett övergipande ansvar för den svenska montern.
bjorn.lingons@utbildning.stockholm.se

Den svenska delegationen vid montern på Physics on Stage 3. Anders Västerberg, Björn Lingons, Michael Axelsson, Karin Axberg, Christer Blomberg (sittande), Gunnar Ohlén, Kerstin Ahlström och Lena Gumaelius