Fysikens världsår 2005

År 2005 är det hundra år sedan Einstein publicerade sina stora arbeten i Annalen der Physik. Detta firas över hela världen med ett "International world year of physics" (se http://www.wyp2005.org/). Fysikersamfundets styrelse, Nationalkommittén för fysik och Vetenskapsakademin diskuterar naturligtvis olika projekt på nationell nivå. Säkert planeras aktiviteter på olika orter. Informera gärna Fysikersamfundets ordförande om vad som planeras. E-brev till redaktionen med information till samfundets medlemmar naturligtvis också välkomna!

Slagkraft - Naturvetenskap på Liseberg

Vad är upp? Vad är ned? Hur många "g" är det i olika attraktioner? Vad händer med pulsen när den utsätts för krafter i olika riktningar? Den 5 maj och 23 september är det åter dags för Liseberg att öppna exklusivt för experimenterande skolklasser. Avgiften under 2004 är 80 kr/elev och medföljande lärare går fritt. Det går också bra för lärare att avgiftsfritt delta som observatörer för att kunna planera eventuella kommande klassbesök. Ytterligare information på http://fy.chalmers.se/LISEBERG/ eller genom e-post till Slagkraft@fy.chalmers.se.
Bilden visar två av finalisterna i Fysiktävlingen 2003 förberedda för g-kraftmätning i Uppskjutet som en informell avslutning på finalens experimentella tävlingsdag.