Ungdomar och atomkärnor
EN RESA TILL MATERIENS INRE
ungdomskonferens för gymnasieelever

Det pågår en intensiv debatt om hur man skall få tillbaka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Sätten att angripa detta problem är många, vi har valt att försöka kombinera denna tredje uppgiftsdel med vårt dagliga vetenskapliga arbete. I samband med att vi står som huvudarrangörer för den internationella kärnfysikkonferensen INPC2004 "International Nuclear Physics Conference" bjuder vi in gymnasieelever från hela landet att delta i en minikonferens som är en integrerad del av konferensprogrammet.
Sista veckan i juni 2004 (28/6-2/7), äger den internationella kärnfysikkonferensen INPC2004 "International Nuclear Physics Conference" rum på Svenska Mässan i Göteborg, (www.inpc2004.se). Detta är den 22:a konferensen i en serie som startade i Chicago 1951 och har också organiserats bland annat i Tokyo, Beijing, Sao Paulo, Paris, Berkeley, Wiesbaden och Florens. Avdelningen för Subatomär Fysik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet ansvarar för årets konferens, men fysiker från hela Norden är engagerade i arbetet.

Konferensen riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma kärnfysiker och ambitionen är att täcka det mesta av modern kärnfysikforskning. Tanken är att programmet skall vara intressant för såväl världsledande vetenskapsmän och -kvinnor som för doktorander. För att uppnå detta består programmet förutom plenarföredrag av ett antal olika delkonferenser som behandlar olika aspekter av modern kärnfysik. Programmet torsdagen den 1 juli är speciellt eftersom eftermiddagen kommer att behandla tillämpningar av kärnfysik och teknik och är dessutom öppen för allmänheten.

För att ge ett antal intresserade ungdomar möjlighet att få en första inblick i hur arbetet vid forskningsfronten går till. Därför riktar sig en av delkonferenserna till gymnasieelever efter år 1 eller år 2 på gymnasiet. Eleverna deltar på samma villkor som övriga delegater men har egna föreläsningar med utgångspunkt från boken "Atomkärnan- en resa till materiens inre" [1]. I stället för de proceedings som normalt delas ut vid en konferens kommer ungdomarna att få ett exemplar av boken. Det blir alltså inte samma långa väntan som för övriga delegater att få dessa i sin hand.

Programmet för denna delkonferens, som sker torsdagen den 1 juli, innehåller fem föredrag och en timmes experiment och demonstrationer. Föredragshållarna kommer tillsammans att ge en bild av vad kärnfysik är, vilka frågor som har sysselsatt vetenskapsmännen från det att disciplinen föddes under artonhundratalets sista årtionde fram till idag men också tillämpningar av kärnfysiken inom andra vetenskapsområden. Föredragshållarna är eller har varit verksamma vid Chalmers, en forskningsingenjör, en disputerad forskare och fyra som doktorander.

Förutom dessa föredrag riktade speciellt till ungdomarna kommer de att ha möjlighet att lyssna på det sista av de öppna föredrag som ges under torsdag eftermiddagens plenarsession av Jim Al-Khalili professor vid universitet i Guildford, Surrey England med titeln:"The Thrill of Discovery: Nuclear Physics Research in the 21st Century".

Vi kommer att ha plats för totalt 50-60 elever. Deltagandet i konferensen, lunch och kaffepauser är utan kostnad, men vi kan inte stå för resa eller andra eventuella kostnader i samband med konferensen. Inbjudan som går att hitta på konferensens hemsida, www.inpc2004.se, har gått ut till ämnesansvariga fysiklärare vid gymnasieskolorna i hela landet. Skulle någon ha missat informationen går det bra att anmäla intresse att delta via sin fysiklärare på mejl till katarina.wilhelmsen@foi.se.

Välkomna med anmälningar,

Katarina Wilhelmsen

ordförande i organisationskommittén för ungdomskonferensen

 

Björn Jonson

Ordförande för INPC2004

[1] Atomkärnan-en resa till materiens inre, Ray Macintosh, Jim Al-Khalili, Björn Jonson och Teresea Peña, Studentlitteratur 2003.


Ling Bao, Katarina Wilhelmsen, Heinrich Riedl, Elisabeth Tengborn och Margareta Wallquist