Fysikaktuellt 2004_1: Fysik och Utbildning

Hela numret som pdf

Bildtext Bilden visar 50 Hz växelströmsurladdningar på ytan av en vattenfylld glasflaska. Foto: Erik Lötberg. Läs mer på http://www.hvi.uu.se/


Manusstopp 2/2004: 1 april