Fysikaktuellt 4/2003: Nobelpris

(PDF)
Bildtext: Abrikosovgitter, Tom H. Johansen

Bilderna på omslaget visar så kallade Abrikosovgitter av virvlar i elektronvätskan i en supraledare typ II. Det är genom virvlarna som magnetfältet går. Bilderna är 30 mikrometer x 30 mikrometer.
Läs mer på http://www.fys.uio.no/super/results/sv/


Manusstopp 1/2004: 1 februari