Undervisningssektionen

Samtliga gymnasieskolor med naturvetenskapligt program får med detta nummer av Fysikaktuellt ett inbetalningskort med vädjan om ett bidrag på 200 kr. Många skolor har sedan länge på detta sätt visat sin uppskattning av tidskriften och därmed bidragit till undervisningssektionens verksamhet. Det har bl.a. gjort det möjligt att utlysa lärar- och elevstipendier för deltagande i kurser och konferenser samt att anordna didaktikdagar. Vår förhoppning inom styrelsen är att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna inbjuda till ännu en didaktikdag - kanske redan under 2004. För att genomföra ett sådant arrangemang behövs skolornas stöd.

För undervisningssektionens styrelse

Mona Engberg

Ordf.