Svenska Fysikersamfundet inbjuder lärare och forskare i fysik till 2003 års Fysikdagar i Stockholm 12-15 november. Fysikdagarna arrangeras av Institutionen för Fysik vid KTH och Fysikum Stockholms Universitet i samarbete med Manne Siegbahnlaboratoriet.

Anmälan till deltagande i Fysikdagarnas huvudprogram görs enklast på Fysikdagarnas hemsida http://kurslab.physics.kth.se/~fysikdagar03/

Sektionsmöten organiseras av resp. sektion, kontakta sektionens ordförande, se hemsidan.

Fysikdagarna inleds torsdagen den 13 november med sektionsmöten, som fortsätter under Fredag eftermiddag. För den som är i Stockholm på torsdagskvällen bjuder Vetenskapens Hus på ett program om musikakustik. Fysikdagarnas huvudprogram startar Fredag 14 november och hålls i Stockholms Universitets magnifika AULA MAGNA, beläget i hjärtat av Stockholms universitetscampus i Frescati.

Konferensavgiften är 175 kronor per dag (Fredag och Lördag). Då ingår deltagande i konferensen, dokumentation, studiebesök, kaffe samt lättlunch. Sista anmälningsdag 15 oktober. Efteranmälningsavgift 50:-. Konferensmiddag med Buffémeny på Fredag kväll kostar 275 kr inkl. ett glas vin. Konferensavgiften och middagsavgiften betalas till Svenska Fysikersamfundets postgiro 26 83-1. Observera att anmälan över nätet måste åtföljas av betald avgift. Logi i Stockholm ordnar deltagarna själva, se Fysikdagarnas hemsida!

Torsdag 13 nov.

Manne Siegbahnlaboratoriet, Frescativägen 24 Sektionsmöte: Kärnfysik

AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Sektionsmöten: Atom- och Molekylfysik, Partikelfysik, Matematisk fysik, Gravitation

Vetenskapens hus. Roslagstullsbacken 35 18.00-21.00 (inkl. kaffepaus): Musikakustik (medverkande: Jan Allan, Jon Allan, Gunnar Edvinsson och Pehr Sällström)

Vi lyssnar på ljud och musik och gör analyser med dator (bl a FFT ) och syntetiserar ljud och klanger och lyssnar på resultatet. Max 35 deltagare (To 01)*

 

Fredag 14 nov. Huvudprogram i Aula Magna

08.00 Registrering

09.00 Välkomsthälsningar av Anders Flodström (Rektor KTH), Ulf Wahlgren (Föreståndare AlbaNova Universitetscentrum) och Björn Jonson (Ordförande Sv. Fysikersamfundet)

09.20 Professor Paul Hewitt: Conceptual Physics.

10.15 Kaffepaus

10.50 Professor Göran Grimvall, KTH: Vanliga missförstånd inom grundläggande fysik

11.35 Professor Bengt Gustafsson, UU: Astronomins urtidsgåtor

12.30 Lättlunch och utställningsbesök

13.30 Avfärd (buss) till Studiebesök och laborationer samt fortsättning på sektionsmöten

14.00 Manne Siegbahnlaboratoriet: Visning av lagringsringen Cry-ring (på gångavstånd). (Fr01)

14.00 AlbaNova Universitetscentrum: Sektionsmöten: Atom- och molekylfysik, Gravitation och Matematisk fysik, Öppet sektionsmöte i sektionen för Partikelfysik.

15.00 Manne Siegbahnlaboratoriet Sektionsmöte Kärnfysik

19.00 Konferensmiddag Restaurang Lantis, Frescati (vid Aula Magna)

Laborationer och studiebesök*:

Vetenskapens hus, Frescati backe 35 14.00-17.00: Vi presenterar Vetenskapens Hus så att deltagarna får en bild av hur en besökande skolklass tas emot. Förhoppningsvis ger också besöket tips för den egna undervisningen. Max 35 deltagare (Fr02)

Demonstrationer: Detektion av kosmisk strålning i dimkammare; (Fr03)

Demonstration av laborationer:Max 30 deltagare (Fr04)

Mätning av ljushastigheten (med roterande spegel, enl. Foucault),

Röntgendiffraktion,

Fotoelektrisk effekt,

Millikans experiment;

DNA-sekvensering;

Demonstration av Brownsk rörelse Max 10 deltagare (Fr05)

Demonstrationer med astro-anknytning: Max 15 deltagare (Fr06)

Mörk materia och Exo-planeter, två datorprojekt

Radioteleskop

AlbaNova Universitetscentrum, Frescati backe 21

14.00 Demonstrationer av spännande laborationer: (Fr07)

Positronkamera (PET-kamera) som bygger på annihilation mellan elektroner och positroner;

Ljushastighetsbestämning med simultana gamma-kvanta

Myonens livslängd

Miljölaborationer (Pröva-på) Max 8 deltagare(Fr08)

Infraljudsdetektering Max 4 deltagare(Fr09)

Holografi Max 6 deltagare (Fr11)

Pröva-på laboration:Zeemaneffekt Max 4 deltagare (Fr12)

.

Observatoriemuseet. Drottninggatan 110: Studiebesök. (Fr13)

Nobelmuseet. Börshuset, Stortorget: Studiebesök. Guide: Professor Anders Bárány (Fr14)

 

 

Lördag 15 nov. Huvudprogram i Aula Magna

09.00 Docent Jonte Bernhard LiU, Campus Norrköping: Fysikdidaktik - ett intressant forskningsområde för en fysiker !?

09.45 Kaffepaus

10.15 Presentation av årets Nobelpris i Fysik

11.15 Dr Sören Holst, SU: Relativitetsteorin och hur man klarar sig helskinnad ur dess paradoxer

12.00 Lättlunch och utställningsbesök

13.15 Professor Hans-Uno Bengtsson, LU: Biggles i luften - om flygare och flygning, från bananflugor till Boeing 747

14.00 Fysikdagarna avslutas

* Anmäl Ditt deltagande i laborationer och studiebesök To 1, Fr 1-14 på Fysikdagarnas Hemsida