Fysikaktuellt 3/2003: Kvinnor i Fysik

Omslagsbild: "Barbieplan"
Stina Myringer Karlsson har under några år konstnärligt utforskat gränszonen mellan manligt och kvinnligt. I sitt magisterarbete "Gränszonen mellan Han och Hon" på instutitionen för bildpedagogik, Konstfack, utforskades leksaker i en leksakskatalog. Den konstnärliga gestaltningen i samma arbete vill utmana konventionen. "Barbieplan" är en av dessa leksaker som befinner sig i en gränszon där kön inte är självklart.