VÅRMÖTE och ÅRSMÖTE i MALMÖ 21 mars

Årsmötet startar 10.30 och följs av presentation av Institutionen för Teknik och Samhälle.

Kallelse till årsmöte

Medlemmar och stödjande medlemmar i Svenska Fysikersamfundet kallas härmed till årsmötesförhandlingar fredagen den 21 mars 2003 kl. 10:30. Sammanträdet äger rum på Malmö högskola, Citadellsvägen 7, byggnad Gäddan 8, sal 104. Byggnaden ligger på ca 5 minuters promenadavstånd från Malmö centralstation. (Se http://www.mah.se/om/karta1.html). Ytterligare information på http://sfs.msi.se.

 1. Årsmötesförhandlingarnas öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Utseende av ordförande för förhandlingarna
 4. Utseende av sekreterare för förhandlingarna
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Utseende av protokolljusterare
 7. 2002 års verksamhetsberättelse
 8. 2002 års förvaltnings- och revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgiften för 2003
 11. Tillsättning av valberedning
 12. Eventuella övriga frågor
 13. Årsmötesförhandlingarnas avslutande

Göteborg/Stockholm den 5 februari 2003

Björn Jonson Håkan Danared