En härlig festivalkänsla mitt i storstadspulsen

Mellan 20 och 29 september 2002 anordnades en konst- och vetenskapsfestival "Spelplan Stockholm". Den riktade sig i första hand till skolungdom och den bildningsintresserade allmänheten. Syftet var att stimulera intresset bland ungdom för högre utbildning och att skapa intresse och stöd för utbildning, forskning och konstnärligt skapande hos allmänheten.

Festivalen hade aktiviteter i Stockholm City, i Kista och på Södertörns högskola. Förutom tre större utställningar anordnades ett stort antal konserter samt ett stort antal föreläsningar.

Mitt eget deltagande i festivalveckan var blygsamt och uppgiften var att finnas tillhands för att svara på frågor från allmänheten på en liten arena för Berättelser om kunskap, en utställning om svensk forskning, dess resultat och nytta för individen såväl som för samhället.

Utställningen i Gallerian omfattade fyra huvudteman: Miljö/bioteknik, Bioteknik/Mat och hälsa, Kommunikation/teknik samt Forskarens situation och fascination över sin uppgift. På utställningen presenterades forskningsprojekt från KK-stiftelsen och VINNOVA. I Gallerian fick besökaren också uppleva mycket musik av olika slag.

I kulturhuset såg jag flera fysiker som i förväg planerade olika programaktiviteter, som jag tyvärr inte hann besöka.

Förutom alla spännande inomhusaktiviteter i det ruggiga vädret så hade man en programpunkt där man skickade en laserstråle från KTH, som fick symbolisera "forskning och vetenskap" till Stadshuset som fick symbolisera "samhället".

Mitt på plattan hade man en utställning "Livets tråd" som tog upp genforskningen. Totalt sett var det 300 programpunkter som under veckan lockade 120.000 besökare.

Spelplan Stockholm arrangerades av Stockholm Arts and Science AB, ett bolag som ägs och drivs av Stiftelsen för vetenskapsinformation och finansierades av bland andra utbildningsdepartementet och Stockholms Stad. Syftet med festivalen var att på ett inspirerande sätt informera om dagens forskning och illustrera den dynamik som uppstår när konst och vetenskap möts.

Styrelsen består av följande personer: Professor Janne Carlsson, preses i Kungl. Vetenskapsakademien (ordförande), direktör Carin Fischer, professor Anders Flodström, rektor vid Kungl. Tekniska Högskolan, tekn dr hc Ann Marie Israelsson, professor Inge Jonsson, preses i Vitterhetsakademien samt Åke Holmqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien. Verkställande direktör i bolaget är Bjarne Kirsebom.

Margareta.Kesselberg@VINNOVA.se