CERNs High-School Teacher Programme - HST

Vad är HST

Charlotta Barck, S:ta Ragnhildgymnasiet, Södertälje och Bo Bülow, S:t Petri Skola; Malmö.

High-School Teacher Programme - HST och har anordnats på CERN sedan 1998. Målet med HST – programmet är att:

Alla gymnasielärare från CERN´s medlemsländer kan ansöka om en plats men det finns även chans för gymnasielärare från icke medlemsstater att ansöka om platser. De krav som ställs är att den sökande förstår och kan göra dig förstådd på engelska, har grundläggande datorvana och kan deltaga alla dagarna. Lärare väljs ut som gjort extra aktiviteter utanför undervisningen som t ex: deltagit i EU-sponsrat program, organiserat eller deltagit i undervisningsaktiviteter (t ex fysiktävlingar, sommarkurser för studenter), bidragit till den nationella kursplanen, skrivit fysikböcker, eller varit nvolverad i tex LMNT, Svenska Fysikersamfundet. Inga förkunskaper inom högenergifysik krävs men det är definitivt bra att ha då det underlättar väsentligt att följa föreläsningar mm. Vi fick kännedom om HST på fysikdagarna i Linköping 2001 och genom en kontakt på CERN.

Tre veckor på CERN

Söndagen 30 juni vid 18-tiden samlades 28 förväntansfulla High School Teachers från 21 europeiska länder och 4 lärare från USA för att deltaga i ett tre-veckors program i CERN´s regi. Under den första veckan följde vi sommarstudenternas föreläsningar, bland annat av Frank Close, som skrivit många böcker om (partikel)fysik. Vi hade diskussioner och frågestunder efter de olika föreläsningarna för att riktigt förstå innehållet. Vi fick kunskap om bl.a. acceleratorteknik och partikeldetektorer. Vi fick dessutom möta Cecilia Jarlskog som berättade om problem inom fysikundervisningen i Europa. Andra veckan fortsatte med föreläsningar speciellt för oss. Vi gick igenom Standardmodellen med Michelangelo Mangano. Jack Steinberger (Nobelpris 1988) gav en liten historisk tillbakablick och berättade om andra berömda fysiker han arbetat och pratat med. Rolf Landau föreläste om antiproton-deceleratorn. Tredje veckan fick vi bl.a. föreläsningar om antimateria av John Ellis, astrofysik av Edward "Rocky" Kolb och "Pappa, hur gör man en neutron?" av Niels Doble.

Den som besöker CERN kan inte undgå att överväldigas av de enorma dimensionerna. Redan första dagen fick vi besöka CMS-detektorn (Compact Muon Solenoid), som är 15 meter i diameter och 21,5 meter lång. Vikten är imponerande 12500 ton. Detektorn skall senare hissas 100 meter ner i marken. Det är 31 nationer, 150 institutioner och 1870 forskare som arbetar med denna detektor. Vi hann även besöka CERNs utställning om partikelfysik, Microcosm. Tyvärr var det inte tillåtet av säkerhetsskäl att åka ner i själva acceleratortunneln på grund av byggnadsarbete. Man höll på att riva ut allt för att få plats att bygga upp LHC senare. Däremot gjorde vi under andra veckan ett mycket intressant besök på konstruktionsplatsen för detektorn Atlas. Besöket var mycket välorganiserat och vi fick se detektorns olika delar som man annars bara får se på bild. Det som alltid är svårt att se på bilder är dock dimensionerna och det fick vi verkligen en känsla för vid besöket. Att dessa stora detektorer skall kunna undersöka små partiklar är nästan obegripligt.

En viktig del av HST är de arbetsgrupper som bildas för att utveckla material som kan användas i undervisningen. Det gällde allt från små experiment och CERN´s hemsida till Feynmandiagram och bubbelkammarbilder. Vi hann även med att redovisa och diskutera de olika ländernas läroplaner. Materialet som togs fram finns på http://teachers.web.cern.ch/teachers/hst, där man också kan se vad som gjorts tidigare år. Här finns också en del videoinspelade föreläsningar och redovisningar av olika aktiviteter vi haft, kommer troligen att fyllas på med fler föreläsningar senare.

Intensivt, arbetsamt och givande

Det var den mest intensiva och arbetsammaste "kurs" (arbetsläger) vi varit med om. Vi arbetade oftast från åtta på morgonen och till nio-tio på kvällen. På CERN´s cafeteria fortsatte sedan diskussionerna och den sociala samvaron över några glas vin eller öl till långt in på natten. Ofta deltog även våra föreläsare i denna samvaro.

Helgerna var fria och gav möjlighet till eftertanke och rekreation, t.ex. genom picnic i Jurabergen, 14 juli-firande och bilturer i Frankrike, ostfondue och barbeque, stadsvandring i Genève och besök på vetenskaplig utställning i en av parkerna. Utställningen ger den breda allmänheten chans att fatta tycke för naturvetenskap och teknik och var verkligen imponerande.

Vi har fått väldigt många nya vänner med samma intresse som vi själva; fysik. Det var helt fantastiskt att 32 lärare från så många länder kunde umgås och göra sig förstådda med varandra. Vi håller kontakten med varandra via email och flera samarbetsprojekt är planerade. Några som inte bor så långt ifrån varandra har redan träffats bland annat på konferenser i Rom. De samarbetsprojekt som vi känner till i olika faser inom planeringsstadiet där lärare från HST02 deltar är

Trots den stora arbetsinsatsen så ångrar vi inte en sekund att vi deltog i detta program och skulle göra om det igen om vi fick möjlighet därtill.

Om du vill veta mera så gå in på http://teachers.web.cern.ch/teachers/hst eller maila till oss, så svarar vi så fort vi hinner.

Till sist skulle vi vilja tacka våra ideellt arbetande kursarrangörer: Michelangelo Mangano, Mick Storr och Gron Jones för dessa fantastiskt tre trevliga veckor: Michelangelo för hans sätt att leda hela kursen med sitt djupa teoretiska kunnande, Mick Storr för att verkligen bry sig om oss och ordna många tillfällen till social samvaro, såsom pizzaafton, picknick, skattjakt i Genève mm och Gron Jones för hans djupa kunnande och entusiasm för bubbelkammarbilder och hur man i dessa har upptäckt nu kända partiklar.

charlotta.barck@ragnhild.com, bo.bulow@malmo.se.