Aktuellt inom Samfundet

Fysiktävlingen

För 28:e året i rad arrangerar Svenska Fysikersamfundet Fysiktävlingen 2003 med ekonomiskt stöd av Hasselblad Foundation, Physica Scripta och David Griffin m flera. Tävlingen är avsedd för gymnasieelever som avslutat kursen Fy A och läst större delen av kursen Fy B.

Kvalificeringstävlingen äger rum torsdagen den 6 februari 2003 på respektive skolor. Den utgörs dels av en lagtävling och dels av en uttagningstävling till finalen.

Inbjudan, affisch och anmälningsblankett kommer till skolorna i slutet av höstterminen. Sista anmälningsdag är 17 januari 2003.

Till finalen utses de 10-15 bästa. Finalen äger rum den 16-17 maj i Göteborg. I finaltävlingen ingår både teoretiska och experimentella moment. Alla finalister får penningpriser. Finalen utgör grund för uttagningen av det lag som får representera Sverige i den 34:e Internationella Fysikolympiaden som arrangeras den 12-21 juli 2003 i Taipei, Taiwan.


Årsmöte 21 mars 2003

Samfundets årsmöte äger rum i Malmö 21 mars. Styrelsen sammanträder 20 mars.

Partikeldagar 27-28 mars 2003

Samfundets sektion för partikelfysik håller sina årliga partikeldagar i Stockholm 27-28 Mars. Kontakta Richard Brenner, brenner@mail.cern.ch, för ytterligare information.

Fysikdagar i Stockholm, 12-15 nov 2003

Fysikdagarna 2003 äger rum 12-15 november och inleds med Fysikersamfundets sektionsmöten om aktuell forskning 12-13 nov. Huvudprogram och övriga aktiviteter (inkl. undervisningssektionens samlingar) äger rum 14-15 nov. Fysikdagarna bjuder på föreläsningar om aktuell fysik, studiebesök, demonstrationer och laborationer samt samfundets sektionsmöten. Upplysningar: Bosse Lindgren tel: 08-553 78639, e-post: bol@physto.se

Kommande fysikhändelser

(På annat ställe i tidningen)
Physics on Stage, 2003
Till alla som undervisar inom fysik/astronomi: Då kan du delta i Physics on Stage-projektet (POS)! De två tidigare omgångarna (år 2000 och 2002) följs nu upp med en POS-festival som preliminärt förlagts till november nästa år i ESAs högkvarter ESTEC i Noordwijk i Holland. I början av nästa år går vi ut med mer konkret information och en inbjudan att delta.

Mer information om de båda första omgångarna kan du få på POS´ hemsidor (europeiska: www.physicsonstage.net; svenska: www.eaae-astro.org/se/pos). Där kommer så småningom information om fortsättningen, POS 3.

För svenska POS- kommittén
Erik Johansson (ordf.), kej@physto.se


Upprop
Upprop för fysikämnets ställning i gymnasieskolan. Kontakta Per Malmström, Östrabogymnasiet, Uddevalla, PM@ostrabo.se
Konferenser mm