Fönster mot universum

(Högupplöst bild)
Nobelpriset i fysik 2002

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Nobelpriset i fysik år 2002 med hälften av priset gemensamt till Raymond Davis Jr, Department of Physics and Astronomy, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, och Masatoshi Koshiba, International Centre for Elementary Particle Physics, University of Tokyo, Japan "för banbrytande insatser inom astrofysiken, särskilt för detektion av kosmiska neutriner" och den andra hälften till Riccardo Giacconi, Associated Universities, Inc., Washington, DC, USA "för banbrytande insatser inom astrofysiken, som lett till upptäckten av kosmiska röntgenkällor".

Manusstopp för nästa nummer: 15 januari


Kortare notiser