Aktuellt inom Samfundet

Svenskt Kärnfysikermöte XXII, 7-8 nov 2002

Årets kärnfysikmöte äger rum 7-8 november på Malmö Högskola. Anmälan och ev. abstract senast 18 oktober. Läs mer på http://www.ts.mah.se/forskn/fysik/KarnfymoteXXII/. E-post: Johan.Helgesson@ts.mah.se

Women in Physics

Nätverket "Women in Physics in Sweden - WIPS" träffades 24 maj i Göteborg (se http://www.oso.chalmers.se/women2002/). Bl.a. presenterades erfarenheter från IUPAPs konferens i Paris 7-9 mars och de resolutioner som antogs. En svensk översättning av resolutionerna kommer att finnas tillgänglig på nätverkets hemsida, http://www.wips.fysik.uu.se/. En arbetsgrupp (Barbro Åsman, bar@physto.se, Ann-Marie Pendrill, Pia Törngren) bildades för att etablera nätverket som en sektion av fysikersamfundet.

Fysikdagar i Stockholm, 12-15 nov 2003

Det kan tyckas långt till november 2003, men för den som behöver god framförhållning vill vi meddela att Fysikdagarna 2003 äger rum 12-15 november och inleds med Fysikersamfundets sektionsmöten om aktuell forskning 12-13 nov. Huvudprogram och övriga aktiviteter (inkl. undervisningssektionens samlingar) äger rum 14-15 nov. Fysikdagarna bjuder på föreläsningar om aktuell fysik, studiebesök, demonstrationer och laborationer samt samfundets sektionsmöten. Upplysningar: Bosse Lindgren tel: 08-553 78639, e-post: bol@physto.se

Omslagsbild:

"Star Dancers", keramikfat av Daniel Oberti, foto Jan-Olof Yxell, Chalmers. Oberti har inspirerats av Maria Sundins simuleringar av stjärnors rörelse i en galax. En enskild stjärnas resa under hundratusentals år resulterar efter några minuters datorberäkning i en enkel skiss. Oberti använder uråldring teknik för att rista stjärnors banor - en stjärndans - på keramikfat. Läs mer på Maria Sundins www-plats: http://fy.chalmers.se/~tfams/inter/daniel.html