Fysik i rampljuset

Under våren har fysiken stått i rampljuset på många olika sätt. Omslagsbilden visar dansaren Gunilla Jansson som under första veckan i april gungar i konstnären Monica Sands 40 m långa gunga under Älvsborgsbron inom ett projekt "Mellan gravitation och tyngdlöshet" (http://www.zerogravity-art.nu). Gungan fick också hänga kvar under Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival, där staden fylls av vetenskap även på de mest oväntade platser och allmänhetens stora intresse blir tydligt. Under Fysikens dag byggde skådespelarna Inger Hayman, Ingemar Carlehed och Johan Karlberg vidare på succen Copenhagen med att bjuda på en pjäs under arbete: Marc Friedmans "Remembering Miss Meitner - Kvinnan, fysiken, gåtan".

Under april avgjordes också Fysiktävlingen för gymnasister där första pris gick till Torbjörn Andersson från Polhemsskolan i Lund och andra priset delades mellan Fredrik Tolf, Åva gymnasium i Täby och Johan Land från Forsmarks gymnasium i Östhammar. (Fullständig resultatlista finns på http://www.physto.se/fysiktavlingen/.) I detta nummer presenteras uppgifterna från uttagningstävlingen, med resultat och kommentarer och vi hoppas att uppgifterna skall kunna komma till användning i fler sammanhang.

Den andra upplagan av "Physics on Stage", PoS2, (http://www.physicsonstage.net/) samlade omkring 400 fysiker och fysiklärare på ESTEC - European Space Research and Technology Center - i Noordwijk. En stor idéutställning med demonstrationer, laborationer, aktiviteter. Föreställningar, föreläsningar och workshops. Gamla vackra instrument samsades med t.ex. Kinderegg i 1m sytråd som fick vara klocka för förskolebarn, en jonfälla byggd av studenter, portabla planetarier och en Camera Obscura för skolgårdsbruk. Från Österrike kom den grupp 11-12-åringar som framförde en pjäs om Arkimedes och hans uppfinningar. Tonåringar från Budapest presenterade "A Restaurant at the End of the Universe", inspirerade av "Liftarens guide till galaxen". Ulla Fresk från Tom Tits experiment illustrerade gaslagar i en uppblåst grön regnoverall. P-O Nilssons leksaker fick fjärde pris i omröstningen och tredje pris gick till studenter från Aarhus som under flera år genomfört experimentshow för gymnasister och nu söker medel för att nästa år genomföra en sommarskola för andra studenter.

Rubriken "Physics on Stage" kan ha bidragit till avsaknaden av diskussioner kring hur man arbetar för att föreställningar av detta slag skall bli mer än "en kul grej", och hänga ihop med skolans arbete. Många av de svenska delegaterna upplevde att svenska lärare under senare år lagt mycket arbete på pedagogiska diskussioner i olika fora, bl.a. i samband med NoT-projektet. Som Svein Sjøberg reflekterar i "Big Science uten selvkritik" saknas i rapporten från den första upplagan av "Physics on Stage" en diskussion om varför fysiken är viktig. Phil Smith ur den engelska delegationen observerar i en rapport efter mötet att "There is a profound mismatch between the dominant cultural values of contemporary society, particularly as experienced by young people, and the cultural values of the scientific method in general and Physics in particular." Han konstaterar också "At PoS2 the demonstrations and performances tended to end with someone making a big bang in a bucket. But we need demonstrations and performances that end by making a big conceptual bang inside young people's heads." Låt oss bära med oss denna utmaning, tillsammans med "varför"-frågan, ut i den "kreativa paus" sommaren erbjuder!

Ann-Marie Pendrill