Sektionen för gravitation

Rapport för år 2001

Tvåårsdagen sedan sektionens bildande passerades under året och det var dags att förnya den gamla styrelsen. Den nya styrelsens sammansättning är: Kjell Rosquist (SU, fysik) (ordf), Marek Abramowicz (GU, astronomi), Ingemar Bengtsson (SU, fysik) (sekr), Brian Edgar (LiU, matematik), Martin Servin (UmU, fysik) (doktorandrepr)

Sektionen har vuxit något och har nu ett trettiotal medlemmar.

Ett sektionsmöte hölls i Linköping i november i samband med Fysikdagarna med några inbjudna utländska gästföreläsare. Ray d'Inverno från Southampton höll flera föredrag, varav ett populärvetenskapligt om svarta hål.

Vi väntar nu med spänning på att de nya gravitationsvågdetektorerna med LIGO-observatoriet i spetsen ska börja ta data kanske mot slutet av år 2002. Ett nytt fönster mot universum håller på att öppnas.

Stockholm 2002-04-12

Kjell Rosquist, ordförande