Biologisk fysik ny sektion inom samfundet

Svenska fysikersamfundet skyndar på utvecklingen inom svensk fysik genom att starta en sektion för biologisk fysik. Vid samfundets årsmöte den 15 november 2001 i Linköping beslutade styrelsen att godkänna förslaget att starta en ny sektion för biologisk fysik.

Biologisk fysik är fysik. Det är studiet av biologiska (modell)system för att utveckla fysiken själv. Det är en mötesplats mellan fysik och biologi, men knyter också an till matematik, beräkningsfysik, fysiologi, biokemi och biofysik. Det är ett snabbt växande område som drivs av förväntningarna på att de stora vetenskapliga upptäckterna de närmsta decennierna blir inom biovetenskaperna.

Den biologiska fysiken har de traditionella institutionerna som bas för samverkan mellan olika disciplinföreträdare. Det mångvetenskapliga arbetssättet säkerställer ett ordentligt djup i forskningen och de studenter som läser biologisk fysik i sin utbildning blir fysiker med kompetens för framtida behov. Forskningsområden kan vara enmolekylfysik, enzymkatalys, signalöverföring, evolution, biologisk vatten, bioinformatik, cellen som fysikaliskt system, mönster, robotar, liv i andra dimensioner,..

På sektionens program den närmaste tiden står

Till sist hoppas vi att vi under hösten kan utse den första riktiga styrelsen för sektionen. Under tiden fungerar Peter Apell och Mikael Käll (Göteborg), Bo Liedberg (Linköping), Carla Puglia (Uppsala), Clas Blomberg (Stockholm), Ove Axner (Umeå) och Anders Irbäck (Lund) som styrelse. Tobias Ambjörnssson ( tfyta@fy.chalmers.se ) är sekreterare och sektionens hemsida finns under fy.chalmers.se/~apell/ie/site/index.htm.

Hör av er med tips och idéer på aktiviteter och gå med som medlem i sektionen! S. Peter Apell (ordf.)