Välkommen till Göteborg och till ett nytt fysikår

Göteborg kan erbjuda många fysikupplevelser. På väg uppför Aschebergsgatan ser man att Fysik har fått en ny fasad genom det nya mikroelektronikhuset. Universeum, "landets häftigaste upplevelsecenter" bjuder på tre kilometer utställning med "allt från hajar och fuktig regnskog till spännande experiment, 3D-bion Maxxima visar bl.a. filmen Kosmos och Liseberg inbjuder till experiment i åkattraktionerna. För sjätte året i följd arrangeras Göteborgs internationella vetenskapsfestival (i år 15-28 april), med bl.a. fysikens dag 27 april, experimentverkstad, fysikaliska leksaker och mycket mer.

Runt om i landet finns många centra som arbetar för att öka barns intresse för naturvetenskap och teknik. I detta nummer berättar Naturvetenskapscentrum, NVC, i Stockholm om verksamhet och erfarenheter. I numret presenteras också en rapport från IYPT - International Young Physicists Tournament - och intryck från den årliga science-center konferensen ECSITE som förra året hölls i Luleå, med deltagare från många centra i flera länder.

"Måste fysiken vara så tråkig?" Vi har alla ett ansvar för att ändra denna bild. Reservera redan nu 5-9 augusti för konferensen GIREP i Lund ("Physics in new fields and modern applications" - opportunities for physics education"). Själv ser jag bl.a. fram mot att få möta Paul Hewitt, författare till boken "Conceptual Physics" som älskas av studenterna inom lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. Konferensen presenteras kort i detta nummer - en utförligare presentation kommer i nästa nummer. Samfundets undervisningssektion utlyser ett antal stipendier för lärare som vill delta. Redan 15 mars är det dags för Fysikersamfundets årsmöte, denna gång i Stockholm. Diskussionerna kring olika aspekter av fysikinlärning kan fortsätta den 18 mars i Norrköping, i samband med årsmötet för FND - Svensk förening för forskning i Naturvetenskapernas didaktik. Den 24 maj är dags att komma tillbaka till Göteborg för diskussioner kring "Women in Physics in Sweden".

"Gott nytt forskningsår" önskar Vetenskapsrådet i en annons i den nya tidskriften Dagens Forskning. För många forskare inleddes dock det nya året i stället med yttranden som ger utmärkta betyg på olika aspekter av projektansökan, men beskedet "Ansökan avslås. Differensen mellan sökta och tillgängliga medel är stor, varför rådet tvingas avslå många goda ansökningar." Många forskare, som länge identifierat sig som NFR-forskare, får plötsligt inse att de är "före detta yngre forskare" utan forskningsfinansiering, men kanske med en titel "professor" att glädja sig åt. Från det egna gräsrots- (eller örn-) perspektivet kan det vara svårt att få en helhetsbild av den förändrade forskningsfinasierings-situtationen. Debattartiklar, bl.a. i Universitetsläraren kan ge en komplettering av perspektivet. I nummer 20/2001 skriver t.ex. Mats Almgren: "Nu har Vetenskapsrådets dom fallit. Universitetslärare har sorterats i vinnare och förlorare. Har man förlorat sitt anslag, för andra gången i rad, och kommit upp över de 40 i ålder, så får man nog acceptera att det är kört. Åtminstone i grundvetenskaper som kemi. Som universitetslektor får man då, om man inte blir uppsagd, se fram emot några decennier med undervisning på fulltid, utan några ordentliga möjligheter att forska vidare."

Naturligtvis får många forskare även nu fortsatt finansiering för sin forskningsglädje. Physical Review Focus uppmärksammade i oktober, under rubriken "Teaching Photons to Tango", tre svenska forskare från Umeå och Chalmers. Gert Brodin berättar i detta nummer mer om forskningen kring foton-foton spridning. Utvecklingen av studiet av växelverkan mellan ljus och materia leder ibland till en svindlande noggrannhet - att t.ex. kunna räkna "the ripples in a light wave". T. W. Hänsch och hans forskargrupp har utvecklat en teknik för detta som är tillgänglig för "varje välutrustat forskningslaboratorium" och han belönades i september med SUNAMCOs medalj.

När jag nu tagit över stafett-pinnen från Bo Lindgren vill jag å Svenska Fysikersamfundets vägnar tacka honom för allt det arbete han lagt ner på Fysikaktuellt genom åren.

Från och med detta nummer kommer Fysikaktuellt också att finnas i en anspråkslös www-version: http://www.fy.chalmers.se/fysikaktuellt/, med länkar till kompletterande information och uppdaterad information om olika programpunkter.

Vad vill ni läsa mer om i nästa nummer? Skicka gärna e-brev med kommentarer och förslag!

Göteborg, februari 2002
Ann-Marie.Pendrill@fy.chalmers.se
Professor i fysik vid Göteborgs universitet och redaktör för fysikaktuellt