Kommande fysikhändelser

Fysikens dag 27 april 9-16: Resor i Tid och Rum: Från Kvarkar till Galaxer

En hel dag om upptäcktsfärder i rymden, tidsresor, Einstein, Lise Meitner, Nobelpris och Vetenskapsteater. Medverkande bl.a. Marie Rådbo, Michael Bradley, Maria Nyström, Ann-Marie Pendrill, Anders Barany, Inger Hayman, Ingemar Carlehed och Johan Karlberg. Hela programmet finns på http://www.fy.chalmers.se/fysikensdag/.

Programmet arrangeras av Björn Jonson, Ann-Marie Pendrill och Marie Rådbo med stöd Nationalkommitten för Fysik. Plats: RunAn, Chalmers Kårhus.

Women in Physics in Sweden, Göteborg, 24 maj 2002

Den 24 maj hålls det andra mötet i serien Women in Physics in Sweden, denna gång i Göteborg. Det första mötet hölls den 23 mars 2001 i Uppsala och ledde till bildandet av ett nätverk för kvinnliga fysiker i Sverige. Liksom vid Uppsala-mötet kommer programmet att omfatta såväl presentationer av inbjudna kvinnliga fysiker, som föredrag kring genus och jämställdhet. Ett av föredragen kommer att rapportera om IUPAPs konferens om "Women in Physics" i Paris i mars 2002.

Deltagarna inbjuds att presentera bidrag i poster-format, kompletterat med 1 minuts muntliga presentationer. Sista anmälningsdag för bidrag är 5 april, och för deltagande i mötet 30 april. Konferens-avgiften 200kr (100 kr för studenter) betalas kontant vid registreringen. Läs mer på webb-platsen http://www.oso.chalmers.se/women2002/program.html

FND - Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik

Årsmöte i Norrköping, 18 mars kl 10-15. Läs mer på http://www.fy.chalmers.se/fnd/.