SUNAMCO Medalj till Professor Theodor Hänsch

Theodor (Ted) Hänsch har under lång tid utvecklat allt mer precisa metoder inom laserspektroskopi och mätning av fundamentala fysikaliska konstanter. Några av hans bidrag är:
Den senare inkluderar nya sätt att länka mikrovågsfrekvenser med de betydligt högre optiska frekvenserna, särskilt genom generering av "frekvens-kammar" med mycket hög precision /3/, vilket är en teknik som radikalt kan förändra frekvensmättekniken över en stor del av det elektromagnetiska spektret.

Hänschs forskning, tidigare vid Stanford och därefter vid Max- Planck-Institut für Quantenoptik i Garching, täcker även pionjärarbete inom tillämpningen av högupplösande laserspektroskopiska metoder på kritiska test av fundamentala fysikaliska teorier och allt noggrannare bestämningar av fundamendala konstanter, särskilt på de enklaste atomära systemen, väte och deuterium, t. ex.

Dessa arbeten citerades vid utdelningen till professor T.W. Hänsch av en av SUNAMCO-medaljerna för 2001. Medaljen presenterades av docent Leslie Pendrill vid en ceremoni den 12 september 2001 i samband med 6e Symposiet om Frekvensnormaler och Metrologi vid St. Andrew’s, Skottland. och mottogs av Hänschs kollega Thomas Udem. SUNAMCOs medaljer utdelas av den andra kommissionen, C2, av IUPAP (Internationella unionen för grundläggande och tillämpad fysik), till personer eller institutioner som har gjort väsentliga bidrag till den delen av fysiken som faller inom kommissionens uppdrag. IUPAPs andra kommission SUNAMCO-Kommissionen (C2 "Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants") grundades 1931 och har till uppgift att främja utbyte av information och synpunkter bland dem som är aktiva inom det övergripande området fysikaliska mätningar, grundläggande och tillämpad metrologi, beteckningar och symboler för fysikaliska storheter och enheter.

Ytterligare information om SUNAMCOs arbete finns på dess webbplats http://www.iupap.org/commissions/c2-mandate.html.

Referenser

  1. Hänsch T W, Schawlow A L, Opt. Commun. 13, 68 (1975)
  2. Goldsmith J E M, Weber E W, and Hänsch T W, Phys. Rev. Lett. 41, 1525 (1978)
  3. Scott A. Diddams, David J. Jones, Jun Ye, Steven T. Cundiff, John L. Hall, Jinendra K. Ranka Robert S. Windeler, Ronald Holzwarth, Thomas Udem, and T. W. Hänsch, Phys. Rev. Lett. 84, 5102 (2000)
  4. Udem T, Huber A, Gross B, Reichert J, Prevedelli M, Weitz M and Hänsch T W, Phys. Rev. Lett. 79, 2646 (1997)
  5. Huber A, Udem T, Gross B, Reichert J, Kourogi, Pachucki K, Weitz M, and Hänsch T W, Phys. Rev. Lett. 80, 468 (1998)
  6. Jentschura U, Soff G, and Mohr P, Phys. Rev. A 56, 1739 (1997)
Leslie Pendrill, (leslie.pendrill@sp.se)
är forskningschef vid det nationella metrologi-institutet på
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP.