NVC, Naturvetenskapscenter i Stockholm

Naturvetenskapscenter, NVC, är Stockholms Utbildningsförvaltnings utvecklings- och resurscenter för naturvetenskap och matematik. I våra åtaganden ingår bl.a. kompetensutveckling för stadens lärare och att vara ett resurscenter för Stockholms elever

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen har under 2001 bestått av kurser, seminarier och workshops vid NVC, införandet av projektet "Naturvetenskap och Teknik för Alla", (NTA), administration av projektet Webbaserat lärande, samarbete med Universeum i Göteborg kring Jason-projektet samt lärarutbyte. Under vecka 44 arrangerades en Vetenskapsfestival under två dagar, en för elever och en för lärare samt presentation av NTA på Skolforum tillsammans med KVA. En annan form av kompetensutveckling är lärarutbyte. NVC har genomfört två s.k. Team-Teaching. Det innebär att en lärare reser till en skola och undervisar i team med en av skolans lärare. Denne återkommer senare till Stockholmsskolan och fortsätter här tillsammans med sin Stockholmskollega att "Team-Teacha". I år har två utländska lärare - en från USA och en från Zambia - kommit till Stockholm för att slutföra den andra delen av Team-Teaching projektet som startade ht 2000

Resurscenter för Stockholms elever

NVC har ett uppdrag att väcka, öka och stimulera intresset för naturvetenskap bland stadens elever. Det ovan beskrivna exemplet NTA är förutom ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare också ett utmärkt exempel på en elevresurs. Ett annat exempel är Ekobussen för gymnasieelever. Bussen är utrustad som ett fältlaboratorium. Den tar eleverna ut till Östersjön där de under realistiska former får möjlighet att med ett forskande arbetssätt få kännedom om vår natur och miljö. För att möta astronomiintresset har NVC ett teleskop och ett planetarium. Med teleskopet har elever fått observera och fotografera stjärnor samt analysera dessa bilder. Det har varit en del i deras specialarbete. Med planetariet har elever fått kännedom hur och varför stjärnhimlen ser olika ut på olika platser på jorden och under olika tider på året.

Med ambitionen att stimulera elevernas naturvetenskapliga intresse arrangerades en Vetenskapsfestival under v. 44. En kemiprofessor från USA var huvudnumret men också varaner från Eskilstunas Zoo, spännande såpbubblor och kärlekens biokemi var uppskattade inslag.

Verksamheten finns på NVC kan följas på webbplatsen http://www.nvc.stockholm.se/.

Jan.Engstedt@utbildning.stockholm.se
Utvecklingsledare, NVC