Fysikaktuellt 2002-1

 

VÅRMÖTE och ÅRSMÖTE I STOCKHOLM 15 mars

Årsmötet startar 10.30 och följs av rundvandring i det nya Fysikcentrum, SCFAB

 

"Välkommen till Göteborg och till ett nytt fysikår", Ann-Marie Pendrill

"Fysikersamfundet"
Information om samfundet, och stödjande medlemmar
Fysikersamfundets årsmöte
Kallelse och årsberättelse etc
Bokslut Obs, saknas i den tryckta versionen
Sektionsrapporter
Atom och molekylfysik
Kondenserade materiens fysik
Kärnfysik
Matematisk fysik
Partikelfysik
Plasmafysik
Utbildning
Aktuell forskning
Gert Brodin: Ljusspridning och vakuumfluktuationer
Rapporter
Gunnar Tibell:IYPT
Leslie Pendrill: T.W. Hänsch får SUNAMCO-medalj
Jan Engstedt: Naturvetenskapscenter, NVC, Stockholm
Ann-Marie Pendrill: ECSITE - Vetenskapscentra, fysik, nätverk och galna kor
Kommande fysikhändelser
Fysikens dag, 27 april, Göteborg
Women in Physics, 24 maj, Göteborg
GIREP 5-9 augusti, Lund