Roterande koordinatsystem

Ett nöjesfält erbjuder en unik möjlighet att studera roterande koordinatsystem (nu när karuseller på barnens lekplatser blivit allt mer sällsynta!) Ett litet föremål i snöre kan användas som en pendel, för att påvisa rotation, t.ex. Foucault använde denna princip i Pantheon i Paris för att påvisa jordens rotation. En Foucault-pendel hänger i entren till Fysikhuset på Chalmersområdet och Foucault-pendlar finns också på många vetenskapscentra.

Med lite fler förberedelser kan man göra mer ambitiösa experiment. Titta gärna på bilder från Karusellen på Gröna Lund.

Om man är så lyckligt lottad att man har en lekplats med karusell måste den naturligtvis också utnyttjas!

Läs mer om Foucault-pendeln.

SMHI har en informativ sida om Coriolis-kraft.


http://physics.gu.se/LISEBERG/rot.html
A-M Pendrill, sept 1999, senast uppdaterad juli 2004