Lisebergsprojekt, Kf, vt2015

Varje grupp studerar dels energiomvandlingar i någon av Lisebergs berg- och dalbanor, dels krafter i 2-3 dimensioner i något berg- och dalbaneelement och/eller annan attraktion enligt nedan. (Attraktioner kan bytas ut efter överenskommelse) Läs gärna om attraktionerna på http://physics.gu.se/LISEBERG/ och på http://tivoli.fysik.org.

Introduktion 6 maj. Gemensamt besök 7 maj, handledning 13 maj (fysik+presentation), muntlig redovisning 20 maj. Mer information i samband med lektionen 6 maj.
Grupp Energiomvandling Krafter
Grupp 1 Kanonen: Launch + Loopen Lilla Lots
Grupp 2 Helix: Launch 1 + AirTime hump eller korskruv Uppswinget
Grupp 3 Balder: Uppdrag + 3 passager i norra delen Mechanica, huvudrotationen (runt den horisontella axeln i centrum)
Grupp 4 Lisebergbanan "Fem gånger över stigen" inkl. krafter (under Uppswinget) AtmosFear
Grupp 5 Helix: launch 2 + inverterad Top Hat Kaffekoppen
Grupp 6 Kanonen: inbromsning + Heartline roll Mechanica: Stjärnan
Grupp 7 Helix: Broms + heartline roll Helix: Första korkskruven
Reserv: Helix Pretzel-loopen Uppskjutet

Oppponentkedjor: (1> 3>7>1) (2>4>2) (5>6>5) (> = skicka till).
(Om någon grupp faller bort kommer kedjan att revideras on-line) Välj grupp på http://doodle.com/tddhezb6yzwr47x7. (Fil med alla uppgifter)

Redovisning 20 maj

Lycka till!

http://physics.gu.se/LISEBERG/kf/index.html
Ann-Marie.Pendrill, 2015-05-03