Slagkraft - Naturvetenskap på Liseberg  
Science in the Liseberg Amusement Park
 

I Lisebergs attraktioner är det du som accelereras och din kropp som påverkas av krafter. Newtons lagar känns i hela kroppen och textböckernas tankeexperiment får liv. En nöjespark är full av naturvetenskapliga principer. Välkommen att upptäcka dem ur olika synvinklar i Lisebergs attraktioner och få ytterligare en dimension i åkupplevelsen.

Läs mer om projektet Slagkraft. Se också Tivoli.fysik.org som uppdateras oftare än denna sida.


Ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Liseberg


http://physics.gu.se/LISEBERG/
mars 2016> Ann-Marie Pendrill, Physics, Univ. of Gothenburg