Helix - i vardag, natur, fysik och berg- och dalbanor

Ett HELIX-element i en berg- och dalbana är en riktningsändring på minst 360o som resulterar i en uppåt- eller nedå:t gående spiral

En slinky är ett exempel på en helix, liksom spiralen i spiralkaninens kropp som också kan användas för att visualisera krafter på kroppen i t.ex. en gunga.

En helix kan vara antingen en höger- eller vänster-skruv. Spegelbilden av en högerskruvad helix blir vänsterskruvad - och omvänt.

I naturen finns många helix-exempel. Bohusläns landskapsblomma, Kaprifolen, är alltid en vänsterskruv, medan t.ex. vindor och bönor är högerskruvar. Snäckor är med mycket få undantag högerskruvar.

DNA - The Double Helix - den dubbla spiralen, som bär våra arvsanlag är alltid högervriden - inte så olik skruven i Python på Efteling t.h.

Hjärtlinje-rullningen i Kanonen är också en högerskruv - även om kroppen där rör sig i nästan "likformig rätlinjig rörelse" under rotationen kring en axel i hjärthöjd.

I slutet av Lisebergbanan åker man ner i en dal och sedan in en högerskruvad uppåtgående helix. Denna helix har en vertikal axel - där cirklarna ligger nästan horisontellt. Det finns också korkskuvar, som t.ex. i Speedmonster på Tusenfryd i Oslo, där axeln är horisontell och cirklarna ("looparna") vertikala.

Läs mer om Helicitet och kiralitet i fysik, kemi och liv

Projekt Helix.

Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se, 2012-10-09
http://physics.gu.se/LISEBERG/helix/helix.html