TEKOPPARNA

Fakta

Beskrivning

Plattan roterar medsols med c:a 8 varv per minut. På plattan siter ett antal brickor med vardera 3 kaffekoppar. Brickorna roterar motsols med en kortare period, T b, omkring 20 varv per minut (relativt plattan). Titta först på en tur och se hur rörelserna kombineras när hela plattan roterar medsols och brickorna roterar motsols.

Klurigheter och Observationer

Experiment

Tag sedan fram gosedjuret i snöre, och eventuellt en gradskiva innan du ställer dig i kön. Sätt dig tillrätta i din kopp och håll fast snöret i centrum av gradskivan.

Räkna med Tekopparna

Brickornas axlar sitter på ett avstånd R från centrum och varje tekopp sitter på ett avstånd Rb från brickans axel. Varje tekopp kan även roteras individuellt genom att passagerarna vrider på det lilla bordet i tekoppens mitt. Ytterligare uppgifter kring rörelsen i denna attraktion kan ge övning i vektoraddition, programmering m.m.

PATENT Disney, D180585


http://physics.gu.se/LISEBERG/gl/TEKOPPARNA.html
Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, Senast ändrad sept 2010/