Liseberg med fysikögon

För dig som tränat dina fysikögon gör sig Galileo och Newton ständigt påminda i en nöjespark. Kanske nöjer du dig med att stå på marken och låta andras kroppar accelereras utsättas för krafterna i de olika attraktionerna, men om du väljer att själv åka med blir det väldigt tydligt att acceleration som vektor inte bara är en matematisk abstraktion. För den som åker är den naturliga enheten för acceleration är inte längre "m/s2" utan "g". På några platser i parken är det andra områden än mekanik som dominerar: Men när du första gången sätter dig i Balder hoppas jag att du bara njuter. Eftersom Balder går så jämnt tar du naturligtvis vara på tillfället att jämföra turen fram, bak och i mitten. Hur stor blir skillnaden i "g-kraft" över ett krön om man antar att tåget är en krökningsradie långt?

När du studerar fysik på Liseberg är du i gott sällskap - det var just på Liseberg Einstein gav sin Nobelföreläsning 11 juli 1923. (Läs mer om Einstein i Göteborg.)

http://physics.gu.se/LISEBERG/
A-M Pendrill, 10 juli 2004, uppdaterad 1 juli 2012