ATMOSFEAR, LISEBERG

AtmosFear - Fysik i kön

Bild från Hands-on CERN När man kommer ner för trappan för att ställa sig i kön till AtmosFear kan man en stund få känslan av att vara i en acceleratorhall. Det runda källarutrymmet för kön till AtmosFear skulle också kunna rymma en partikelaccelerator. (Bilden till höger visar LEP - Large electron positron collider.)

Här och där i kö-utrymmet och intill själva AtmosFear finns också fysikord- och begrepp. Vad betyder de?

Flera av uttrycken har anknytning till den stora hadron-kollideraren, LHC, på CERN:

För att kunna hålla protonerna kvar i den 27 km långa tunneln behövs tusentals supraledande magneter, som måste hållas vid låg temperatur. En cryostat används för att hålla mycket låga temperaturen ("cryo"=kall). För att alla cryostater ska kunna fungera behövs ett system för att distribuera flytande helium (dvs en "cryogenic distribution line"). Läs mer om detta i Cern Courier, 18 augusti 2000.

Ring Imaging Cherenkov (RICH) Counter är en detektor som används för att mäta farten hos snabba laddade partiklar. RICH används bl.a. i DELPHI-detektorn på CERN.

Att hitta Higgs-bosonen var en stor framgå för LHC. Higgs-bosonen är ett sätt att förklara olika elementarpartiklars massor. Den s.k. Higgs-mekanismen beskrivs ibland som när man försöker flytta sig på en stor fest, och hela tiden möter nya människor att växelverka med (och på det sättet får en större "massa" och svårare att röra sig).

Partikel-äventyr

Elektronen, som upptäcktes 1897, är den första kända elementarpartikeln. Den tillhör en grupp partiklar som kallas "leptoner". Det grekiska ordet "leptos" betyder lätt, men bland leptonerna finns också lite tyngre partiklar, "myoner" och "tauoner", med samma egenskaper som elektronen, förutom att de har större massa. De kan också sönderfalla till andra partiklar, medan elektronen är stabil. Till alla dessa partiklarna finns också antipartiklar som har samma massa, men motsatt laddning.

Till elektronen, myonen och tauonen kopplas också mycket lätta, neutrala partiklar, neutrinos: Elektron-, myon- och tauon-neutrinos. Neutrinon infördes 1930 av Wolfgang Pauli som en hypotes, för att kunna förklara energikonservering i beta-sönderfall.

Läs mer på Hands-on CERN (på svenska) och The Particle Adventure

Inbromsning

Inbromsningen sker mjukt med magnetbromsar. Du ser dem om du tittar upp mot tornet! Läs mer:
http://physics.gu.se/LISEBERG/atmosfear/
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se, 2011-05-28, uppdaterad 6 juli 2012