Gosedjur i snöre

Acceleration - Slänggungan

Det mesta du upplever i Lisebergs attraktioner handlar om acceleration. Med ditt "gosedjurslod" och en gradskiva kan du mäta accelerationen i horisontell led. Prova först att låta lodet hänga rakt ned och börja sedan gå framåt. Du ser nog att lodet kommer efter - och sedan fortsätter framåt när du stannar. Detta kan du också prova i en bil som startar. Om bilen accelererar från 0 till 50 km i timmen på 8 sekunder kommer lodet att hänga bakåt i bilen med en vinkel på ungefär 10 grader. Farten ökar då från 0m/s till 15m/s på 8 sekunder, dvs med nästan 2m/s varje sekund. Vi skriver denna acceleration som 2m/s/s eller 2m/s2. Om bilen istället bromsar från 50km/h till stillastående på 8 sekunder kommer lodet att hänga 10 grader åt andra hållet. Accelerationen blir negativ.

Acceleration är inte bara ändring i fart utan kan också vara en ändring i hastighetens riktning. I Slänggungan är accelerationen riktad in mot centrum och farten ändras inte.

Där är accelerationen riktad inåt mot centrum. De som åker skulle fortsätta rakt fram om inte någon kraft tvingade dem in mot centrum. I Slänggungan kommer den kraften från kedjan. Hur långt hänger gungorna ut i Slänggungan? Mät vinkeln i figuren! Accelerationen kan man beräkna genom att rita en rätvinklig triangel med den uppmätta vinkeln. På den vertikala sidan ritar man "g" som är ungefär 10m/s2. På den horisontella sidan läser man då av accelerationen.

Du kan också använda triangeln för att bestämma hur tung du känner dig under turen. Den vertikala axeln svarar mot den vikt badrumsvågen visar och hypotenusan i triangeln blir din upplevda vikt.