Var på Liseberg?

Nedan följer accelerometerdata för några av Lisebergs attraktioner. Diagrammen visar g-kraften uppmätt vinkelrätt mot sätet och skalan är vald så att den visar +1 innan turen startar och 0 om man faller fritt. Försök identifiera vilken graf som svarar mot vilken attraktion.

Välj bland:

Berg- och dalbanor Gungor/Cirkelrörelse Vertikal rörelse
Lekplats mm Gunga Studsmatta

Mätningarna har gjorts med CBL-utrustning. TIllgång till datafilerna kan fås på begäran. (Se även en sida med ytterligare grafer.)


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/accel/
AMP, 19 juli 2004