Accelerometerdata från Liseberg

Denna sida innehåller länkar till de datafiler som använts för att skapa graferna på sidan http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/. Om inte annat anges så är filerna är i rent textformat "blankstegsavgränsad" och kan användas direkt i matlab (se nedan) eller kalkylprogram. Mätningarna har gjorts med CBL-utrustning, WDSS och i vissa fall telefonens sensorer.

Berg- och dalbanor GungorCirkelrörelse Vertikal rörelse
Lekplats mm Gunga
Gunga under Älvsborgsbron
  Studsmatta

Höjdskräcken

Exempel på hur man kan använda data i matlab: (Prova gärna att beräkna hastighet och höjd under olika delar av turen.)
load hojd -ascii
subplot(2,2,1); plot (hojd(:,1),hojd(:,2));axis( [0 100 -1 4 ] )
subplot(2,2,2); plot (hojd(:,1),hojd(:,2));axis( [35 50 0.8 1.5 ] )
subplot(2,2,3); plot (hojd(:,1),hojd(:,2));axis( [60 75 -1 4 ] )
subplot(2,2,4); plot (hojd(:,1),hojd(:,2));axis( [70 90 0 4 ] )


http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/
2004-07-31, senast ändrad, 2011-04-26, AMP