Accelerometer-mätningar

I anslutning till besöket finns det möjlighet att få tillgång till accelerometerdata. För att kunna tolka dem kan det vara en fördel att ha provat t.ex. en accelerometer kopplad till CBL-enheten tillsammans med TI83 / TI83 Plus i andra situationer, t.ex. i en, bil, hiss, eller gunga. I samband med mätningarna behöver ni

Resultat

Exempel på resultat finns samlade i ".skv" (semikolonavgränsad) format som kan användas i Excel, men även utnyttjas för andra program. Några exempel på grafer finns på sidorna för Aerovarvet, Uppskjutet och Små grodorna. Data för flera andra attraktioner kan erhållas på begäran.

Registrera data med CBL

(Läs mer på CBL made Easy).

Vi kommer att använda accelerometer-enheten, och använder programmet ACC. För att kalibrera accelerometern körs också ACCKAL. Om du har tillgång till accelerometer kan du ladda ner programmen genom att klicka med höger musknapp på länkarna och välja "Spara länk som" (eller svara "Spara" om du försöker öppna den). Du kan också titta på ASCII-versioner av ACCKAL och ACC (de kan importeras i TI-Graph Link programmet genom att välja Tools - Import i menyn). Alternativt kan man använda programmen ACCTRIGG för att starta accelerometern med trigger, så att räknaren kan stanna kvar på marken. Data hämtas sedan hem med HAMTAACC - följ instruktionerna i programmet.

För att flytta programmen till din räknare behöver du en TI-GRAPH LINK kabel Beställ gärna en gratis "TI Resource CD" med många användbara program, bl. a. TI GRAPH LINK.

Om ni inte har tillgång till en accelerometer på skolan kan ni träna att mäta något annat för att få vana vid CBL. Om du har TI83Plus kan du göra en del mätningar direkt med APPS (blå knapp på räknaren, välj med piltangenterna CBL/CBR)

Kalibrering

För att räknaren ska veta vilken acceleration signalen svarar mot kör man lämpligen först ett kaliberingsprogram, så räknaren ber dig ställa accelerometern "Pil ned", "Pil upp" och "Noll Pos" (dvs horisonellt"). För att svara J/N använder du den gröna "ALPHA" knappen följt av J eller N (default)

Spara data (TI83Plus)

Bearbeta listorna med datorn

Visa grafen på TI83/TI83Plus :

Spara skärmbilden

Vill du spara skärmbilden i ett ordbehandlingsprogram använder du datorns TI-Graph Link kabel och programmet TI- Graph Link. Från det programmet kan du lätt hämta skärmbilden och antingen spara den eller kopiera den till urklippen. öppnar du dokumentet kan du antingen klistra in skärmbilden eller öppna den sparade bildfilen.